İletişim

   15.05.2020 TARİH VE 58/1 NOLU YÖNETİM KURULU KARARI

   

     Kooperatifimizce Rekolte Beyannamesi kabul işlemleri 15 MAYIS - 20 TEMMUZ 2020 tarihleri arasında Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Anasözleşmesinin 59'uncu maddesi ve Tarım Satış Kooperatifi Anasözleşmesinin 57'inci maddesi doğrultusunda yürütülecektir. Ortaklar Rekolte Beyannamelerini bizzat kooperatife gelerek ÇKS belgesi ile ekili alanını belgeleyerek veya ÇKS belgesi yoksa Çiftçilik Belgesi ile ekili alanlarını ibrazı istenecek, ÇKS belgesi veya çiftçilik belgesinde yer alan ekim alanları ile fiili ekim alanları arasında fark olması durumunda ise ekim alanı farklılıkları için muhtarlıklardan onaylı belge istenerek imza karşılığı vereceklerdir.

     Tarım Satış Koopearifi Anasözleşmesinin 57'inci maddesi 4/a fıkrası ''Ortakların teslimini taahhüt ettikleri ürün miktarı, 10'uncu maddenin beşinci fıkrasında belirlenen miktarın % 50' sinin altında olamaz. (Deprem,kuraklık,don,su baskını,dolu,yangın,verimin önemli ölçüde düşmesi gibi tabi afetler, bitki ve hayvan hastalıkları gibi ortağın elinde olmayan sebepler saklıdır.) doğrultusunda kooperatif ortaklarının rekolte beyannamelerinde teslimini taahhüt ettikleri ürün miktarının en az 500 Kg olması ve ortaklık vecibelerini yerine getirebilmek için en az 250 Kg ürün teslim etmesi, Tarım Satış Koopetifi Anasözleşmesinin 10'uncu maddesi 5'inci fıkrası ''Ortağın kooperatife ilk girişte taahhüt etmesi gerek asgari ürün miktarı 1.000 Kg'dır.'' doğrultusunda ise yeni ortakların üretim beyannamelerinde teslimini taahhüt ettikleri ürün miktarının en az 1.000 kg olması ve ortaklık vecibelerini yerine getirebilmek için en az 500 kg ürün teslim etmesi gereklidir.

     Rekolte Beyannamelerinde taahhüt edilecek ürün miktarının belirlenmesinde Kooperatifler Md. 27.01.2020 tarih ve 762/5760 sayılı talimatına uyulmasına;

     Oy Birliği ile karar verilmiştir.